Course

Work environment course (§16)

Registration: +298 66 58 88 or on sjonam@sjonam.fo

Information: Send to Sjónám your full name as well as date of birth, adress, mobile telephone number, e-mail adress, and how payment is made. 

Formål: Kurset § 16 Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen sikrer, at medlemmet af sikkerhedsgruppen har det nødvendige arbejdsmiljøkursus, som det fremgår af Søfartsstyrelsens krav til sikkerhedsarbejde i handelsskibe.

Målsætninger: Efter kurset vil kursisten have forståelse for den praktiske funktion som medlem af sikkerhedsgruppen. Kursisten vil samtidig vide, hvordan han/hun, i samarbejde med andre, fremmer et sikkert og sundt arbejdsmiljø ombord på handelsskibe.
 
Målgrupper: Kurset er målrettet medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe, der sejler under dansk flag.
 
Adgangskrav: Ingen
 
Læringsmetoder: Kurset afholdes med udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der er fokus på deltagernes behov og daglige arbejdsdag, forståelse af den nye viden, erfaringsudveksling og holdningsbearbejdning.
 
Undervisningen er en blanding af teori gennem præsentationer og film samt praktiske øvelser individuelt og i grupper, hvor deltagerne trænes i at anvende den teoretiske viden og udfordres på ”plejer-mentaliteten”.
 
Indhold: Kurset omfatter følgende emner:

De væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger på passager- og lastskibe, herunder     

  • langtidspåvirkning på tankskibe.
  • De væsentligste arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker.
  • Lovgrundlaget for sikkerhedsorganisationens arbejde (lov om skibes sikkerhed, sikkerhedsbekendtgørelsen, arbejdsmiljøforskrifterne, hviletidsbestemmelserne m.v.).
  • Problemløsning, risikovurdering og arbejdspladsvurdering.
  • Arbejdslederens rolle, sikkerhedsrepræsentantens rolle samt sikkerhedsorganisationens samarbejde om løsning af opgaverne.

Sikkerhedsorganisationens udvikling, herunder muligheder og begrænsninger i udførelse af sikkerhedsarbejdet, ændring af holdninger til sikkerhedsarbejdet samt sikkerhedsorganisationens opdatering af egen viden.
 
Andre bemærkninger: Kurserne opfylder uddannelseskravene iht. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 770 af 29. august 2003 om arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen i handelsskibe.

Prógv: Eftir lokið skeið fær luttakarín prógv.

Skeiðslongd: 4 dagar

Gildistíð: Einki ásett
 
Luttakaratal: Í minsta lagi 4. Í mesta lagi 16.

DKK 5.900,00

Register

Certificate from DNV-GL
Certificate from IASST
Certificate from Achilles JQS